Strategy Consulting

În cadrul consultanței strategice ne concentrăm și ajutăm la elaborarea viziunii pe termen lung a unei companii. Scopul nostru este de a vedea imaginea de ansamblu și de a identifica modalități de creștere a profitabilității și competitivității generale a companiei. Formăm strategii pentru a atinge obiectivele pe termen lung și supraveghem punerea în aplicare a acestora, asigurându-ne că sunt eficiente din punct de vedere al costurilor și aduc rezultate (profit).

Operations Consulting

În domeniul consultanței operaționale, analizăm sistemele pe care clienții le folosesc pentru a-și atinge obiectivele și lucrăm pentru a le spori eficiența. Evaluăm toate nivelurile de operațiuni, inclusiv producția, vânzările, distribuția și serviciile pentru clienți. Suntem interesați de modul în care procesele pot fi rafinate în ceea ce privește costurile, timpul, personalul implicat și etapele necesare, pentru a atinge cât mai bine obiectivele. Consultanța strategică și consultanță operațională sunt strâns legate. În calitate de consultanți în strategie, ne concentrăm asupra obiectivelor pe termen lung, în timp ce consultanții în operațiuni evaluează structurile din spatele scenei care permit îndeplinirea acestor obiective.

Financial Consulting

Oferim clienților o analiză de ansamblu a finanțelor lor. Defalcăm diferite aspecte ale vieții financiare a unui client, inclusiv activele, cheltuielile și veniturile, și îl ajutăm să creeze un plan financiar pentru a-și atinge diferite tipuri de obiective.

În calitate de consultanți în domeniul fuziunilor și achizițiilor, lucrăm cu întreprinderile pentru a gestiona achiziții strategice sau financiare, oferind îndrumare prin intermediul unei metodologii testate în timp, al execuției tranzacțiilor și al contactelor din industrie. Îi ajutăm pe clienții noștri să identifice obiective care oferă oportunități, cum ar fi avantajul competitiv tehnologic, extinderea pieței și competențe umane cu cunoștințe specifice din industrie. În plus, ajutăm achizitorul să conștientizeze noile piețe în curs de dezvoltare și valoarea pe care o poate obține din aceste întreprinderi. În cadrul consultanței în domeniul fuziunilor și achizițiilor, oferim foi de parcurs privind modul de integrare fără probleme a acestor afaceri.

M&A (Mergers and Acquisitions)